องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
รางวัลอปพร [20 เมษายน 2565]
วันนี้ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบพระคุณสำหรับสิ่งของ ปันสุข ที่ท่านมหาอัครวัฒน์ ฐานรโต และ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงร่วมกันมอบอาหารให้ กับกลุ่มผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัว... [18 กุมภาพันธ์ 2565]
วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คือเวียง เจ้าหน้าที่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุแจ้โว ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา... [16 กุมภาพันธ์ 2565]
วันนี้ วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคือเวียง ได้มอบถุงยังชีพของท่านส.ส.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.จีรเดช ... [15 กุมภาพันธ์ 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศจัดสภาพแวดล้อม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศการจัดสภาพแวดล้อม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน ภาค ก. และ ภาค ข. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศ เพิ่มเติม ภาคผนวก ค. ท้ายประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 399
สัปดาห์นี้2,840
เดือนนี้10,938
ปีนี้131,256
ทั้งหมด249,386


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง