องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปะจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
photo ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245