messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 054457067 ต่อ 105
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธรรมศักดิ์ ตันกูล)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง