องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067

account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิชาติ นันต๊ะสี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธีรยุทธ ไชยปัญญา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธนากร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธีรวัฒน์ เผ่าใจมา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายธีรวัฒน์ เผ่าใจมา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258