messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box คณะผู้บริหาร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 093-4379705
นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-5606930
นายทวี นันต๊ะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 089-2639408
นางอัมรา เตชะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทร : 086-3509949

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง