องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067

account_box คณะผู้บริหาร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นายรุ่งฤทธิ์ เรืองจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นายทวี นันต๊ะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นายทวี นันต๊ะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นางอัมรา เตชะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
นางอัมรา เตชะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104