messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ภายนอก EIT


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนภายใน IIT


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ให้ผู้เสียภาษีต้องมาชำระภาษี ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น หากผู้เสียภาษีไม่มาชำระภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม...[4 มิถุนายน 2567]
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...[3 มิถุนายน 2567]
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมอบให้แก่...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...[29 เมษายน 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการโอนงบประมาณราย ครั้งที่ี 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจ้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ITA poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705

สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้1,906
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)44,923
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง