องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

(กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันทึ่ 19 พฤ่ษภาคม 2566 นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [19 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง... [16 เมษายน 2566]
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 นำโดยนายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก... [12 เมษายน 2566]
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง... [5 เมษายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้4,368
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,768
ทั้งหมด 259,474


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง
กศ.
29/05/2566
29/05/2566
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
กสว.
25/05/2566
26/05/2566
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
25/05/2566
26/05/2566
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566
กค.
26/05/2566
26/05/2566
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง