องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ภายนอก EIT


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนภายใน IIT


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(กิจกรรมทำโคมล้านนา)โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคือเวียง(วัดศรีปันต้น)ปี 2566 ... [28 พฤศจิกายน 2566]
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงร่วมทอดกฐินสามัคคีของอำเภอดอกคำใต้ ประจำปี 2566 ณ วัดศรีดอนมูล (บ้านป่าเอี้ย) หมู่ที่ 1 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ... [3 พฤศจิกายน 2566]
วันเสาร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน... [28 ตุลาคม 2566]
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง นำโดย นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ... [26 ตุลาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ITA
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคะแนน LPA ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
โทร : 093-4379705

สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้4,368
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)42,768
ทั้งหมด 259,474


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง