องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 58 หมู่ 4 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 https://www.kuewiang.go.th โทร 054-457067 เบอร์ติดต่อภายใน - ธุรการ 101 - ปลัด อบต. 102 - นายก อบต. 103 - กองคลัง 104 - กองช่าง105 - งานป้องกันฯ 107 - งานกิจการสภา 108 - กองสวัสดิการสังคม 109 - ส่งแฟ๊กซ์ 106
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109