องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันทึ่ 8 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการดำเนินงานให้นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ทราบ [8 มีนาคม 2566]
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14:00 น นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงพร้อมด้วย นางอัมรา เตชะ เลขานุการนายก เเละนายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน6... [25 มกราคม 2566]
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง มอบหมายให้พันจ่าเอกมานพ ใจมณี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ... [25 มกราคม 2566]
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 12.30 น.นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคือเวียง และครูมุกดา... [21 มกราคม 2566]
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ เผ่าตุ้ย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม... [17 มกราคม 2566]
วันนี้ วันอังคาร ที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.นายนพดล นันตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมกับ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการ... [3 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมสมทบทุน กับทั้งได้รับการสนับสนุนจากดร.ปิญะนัช - คุณวรรณิภา - ด.ช.โกฏิพัฒน์ เรือนสอน พ่อโกด - แม่บัวผัด - น.ส.ศิริมาศ เรือนสอน... [30 ธันวาคม 2565]
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โซนหมู่ 7 8 9 ตำบลคือเวียง ณ วัดศรีปันต้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย จังหวัดพะเยา (คปภ... [6 ธันวาคม 2565]
วันนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง นำโดยนายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์... [5 ธันวาคม 2565]
วันนี้ วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายนพดล นันตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงพร้อมด้วยคณะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย ราย นางดาวเรือง ใจเขียว บ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม... [30 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 166 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง