messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
(นางนฤมล แจ้งศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 054457067 ต่อ 104
(นางสาวนภณัฐ วรรณวงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวแสงเดือน อินต๊ะสาร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนิสาคร เครือบุญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง