องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
เดือนนี้ 5,006
เดือนที่แล้ว 11,069
ทั้งหมด 63,276

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.เสาร์มณี บุญธิมา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวเปมิกา นักไร่)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางกัญญารัตน์ โทจำปา)
ครู คศ.๒
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางเดือน สมดี)
ครู คศ.๑
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางละออ นันตา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางแขนภา คำฮอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอัมพร ยาเมฆ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอรุณี ใจดี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(นางนิภาพร ปินใจ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
(นายศรีหล้า เผ่าใจมา)
นายก อบต.คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร