messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร อบต.คือเวียง 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 128
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 259
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 368
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 386
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2557 | เปิดอ่าน : 375
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง