messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกการเกษตรสายร่องซ้อน หมู่ 5 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายห้วยหมูเฒ่า หมู่ 6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกปรับเกลี่ยถนนการเกษตรสายหอมแดง หมู่ 9 ปรับปรุงถนนลงหินคลุกปรับเกลี่ยสายร่องป่าดำ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายร่องซ้อนหมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิดหมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางแสงวน บัวนาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนันตา ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายร่องซ้อน หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางผัด อ้นสังข์ ถึงบ้านนายทองคำ เผ่ากันทะ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายเลียบพระธาตุแจโว้ หมู่ที่ 8 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed เช่ากล้อง CCTV ติดตั้งในพื้นที่ตำบลคือเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายเลียบร่องขุย หมู่ที่ 6 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายร่องซ้อน หมู่ที่ 5 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรสายห้วยหมูเฒ่าเชื่อมทุ่งกอก หมู่ที่ 4 โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำตามโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรโดยลงหินคลุกเป็นช่วง ๆ จำนวน 9 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน หมู่ที่ 7 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนางแสงวน บัวนาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนันตา หมู่ที่ 6 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดห่าง - ป่าสุสาน หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง พย.ถ 36-005 บ้านม่อน หมู่ที่ 4 ตำบลคือเวียง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านบริเวณซอย 3 ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง พย.ถ 36-005 บ้านม่อน หมู่ที่ 4 ตำบลคือเวียง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะสีดำตามโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๓ จากสายบ้านทุ่งกาไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๔ จากสาย-สาย-บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๓ จากสายบ้านทุ่งกาไชย หมู่ที่ ๕ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ ๓๖-๐๐๔จากสาย-สาย-บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำภายในหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ้านนางแสงวน บัวนาค ถึงบ้านนายณรงค์ ปันนันตา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณถนนสายบ้านม่อน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 290
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายตั๋น ราชยา ถึงหน้าบ้านนายประเสร็ฐ ณ แพร่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสติคคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสติคคอนกรีตบริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบล คือเวียง เชื่อม ตำบลบ้านปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสติคคอนกรีต บริเวณซอย ๒ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณหน้าบ้านนายสงัด หมื่นวังใน นายสุคำ ทาจินะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านทุ่งกาไชย หมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสานหมู่ที่ 5 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตรหมู่ที่ 9 สายห้วยขี้หมูทิศตะวันตก ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 377
1 - 45 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง