องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder ข้อบัญญติตำบลคือเวียง
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลคือเวียง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติ การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลคือเวียง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลคือเวียง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559ประกาศในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file ข้อบัญญัติตำบลเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557ประกาศในราชกิจจานุเบกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง