องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร. 054-457067

collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562
ผู้โพส : admin
ประชาคม หมู่ที่ 1,2,3 เพื่อเสนอโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลคือเวียง
ผู้โพส : admin
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระดับตำบลคือเวียง
ผู้โพส : admin
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
นายนพดล นันตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 254