messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการการประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี2566[27 เมษายน 2566]
ประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562
ประชาคม หมู่ที่ 1,2,3 เพื่อเสนอโครงการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลคือเวียง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระดับตำบลคือเวียง
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง