ชื่อเรื่อง : ซื้อนำถังดับเพลิงเคมีแห้งเติมน้ำยาเคมี ประเภทอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง