ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง