ชื่อเรื่อง : กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

ชื่อไฟล์ : PxGwTqZThu105943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้