ชื่อเรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฏหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : FZk629TThu105843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้