messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
arrow_forward ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ค่าศึกษาบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 101
ระเบียบพัสดุ ว.78 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 133
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 161
ข้อหารือ สืบราคาเพียงหนึ่งราย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 194
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 202
ระเบียบฯ จัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 193
จ้างเหมาบริการ ยกเว้น e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 205
จัดซื้อจัดจ้าง ว.332 ผ่อนผันไม่ปฎิบัติตาม ว.89 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 197
ตรวจสอบภายใน ว 118 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 191
ตรวจสอบภายใน ว 107 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 190
ตรวจสอบภายใน ว 105 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 205
ตรวจสอบภายใน ว 123 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 195
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 199
บริหารความเสี่ยง ว.36 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 183
บริหารความเสี่ยง ว.23 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 202
พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 201
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 197
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง