messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 153
18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 149
ประกาศ เพิ่มเติม ภาคผนวก ค. ท้ายประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 157
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 101
แก้ไขประกาศ อบต.คือเวียง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 181
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 207
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ปิดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 158
ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 22
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 137
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 105
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 86
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 112
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2562 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 244
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 252
ประกาศ การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 250
ประชาสัมพันธ์ลิงค์ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 258
121 - 140 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง