messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ความหมาย บทบาท ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
รูปสัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 38
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 60
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคะแนน LPA ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 72
81 - 100 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง