messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อควรระวังหลังจากถูกสุนัขบ้ากัด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หยุดเสี่ยงด้วยคาถา5 ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิก สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คำแนะนำเมื่อถูกสุนัขกัด ข่วน เลีย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ขอเชิญเข้าร่วม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวิธีรักษาพยาบาลเบื้องเมื่อถูกสุนัขกัด ข่วน เลีย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 63
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
61 - 80 (ทั้งหมด 236 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง